Indkøbskurv

  • 0
  • 0,00

Vis indkøbskurv

Aktuelt

Lektor Hender og hustrus Legatfond

Vedligeholdelse af K. Hender og hustrus gravsted til 2019. Først til studenter fra Bornholms Amtsgymnasium og Kalundborg Gymnasium, hvor legaterne uddeles til dimittender, der i ansøgningsåret består studentereksamen eller højere forberedelseseksamen og ikke er fyldt 22 år og fortsætter studiet ved universitetet eller højere læreanstalt og dimittender fra EUC Nordvestsjælland, Handelsgymnasiet i Kalundborg (tidligere Kalundborg Handelsskole og Kalundborg Erhvervsskole), hvor legatet kan søges indtil 3 år efter, at ansøgeren har bestået studentereksamen eller hhx. Ansøgeren må ikke være over 30 år. Ansøgeren er forpligtiget til at fortsætte sin handelsmæssige uddannelse ved højere handelshøjskole eller universitet i Danmark eller udlandet. Ansøgninger indsendes til de enkelte skoler. Der uddeles årligt ca. 75.000 kr. Ansøgningsskema rekvireres på nedenstående adresse.

Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. juni. Uddelingstidspunkt: ultimo juni.


Velkommen til Danmarks legatportal


Legatmidler.dk er Danmarks legatportal, hvor oplysninger om ALLE legater kan findes.

Det er oplysningerne fra bøgerne Vejviser til legater og fonde samt Legathåndbogen fra forlaget Billesø & Baltzer. Forlaget har gjort al legattekst søgbar på internettet.

Når man har fundet legater, hvor man kan komme i betragtning, kan legatoplysningerne med legatets kontaktadresse m.v. købes.

SØG ONLINE. Find alle legatoplysningerne her.

 

Vejviser til legater og fonde og Legat Håndbogen - I bogform eller edb-program på USB-stik til PC og MAC


Vejviser til legat og fonde og Legat Håndbogen

Af Per Billesø og Berit Jylling

Her er flere end 13.000 legater og fonde. Redaktionen udsender løbende korrekturbreve til tusindvis af legatbestyrelser, der opdaterer oplysningerne. Nu er oplysningerne til 2017 klar.

Søg i 12 emnegrupper, søg på ansøgningsfrister, søg på enkelte ord fra legattekst eller fra stikordsregistret. Du kender måske allerede bøgerne og USB'erne. Dem kan du købe her. Eller lån dem på biblioteket.