Indkøbskurv

  • 0
  • 0,00

Vis indkøbskurv

Aktuelt

Greve J. G. Moltkes Legat til studerende ved universiteterne og de højere læreanstaltninger

Legat uddeles til studerende, der er børn af danske tjenestemænd, statslige eller kommunale, og som studerer ved Københavns Universitet. Såfremt hele legatets overskud ikke kan udbetales til studerende ved Københavns Universitet, kan også studerende ved øvrige universiteter og andre højere læreanstalter komme i betragtning. Fortrinsberettigede til legatet er studerende, der kan dokumentere et tilfredsstillende studieforløb og aflagte deleksaminer eller lignende. Der ydes ikke tilskud til ophold i udlandet. Legatet uddeles pr. 11.06. og 11.12. med ca. kr. 1.000 pr. termin i hele studietiden, dog max. 8 portioner. Ansøgningsskema skal sendes til Bregentved Godskontor.

Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. maj og 1. november. Uddelingstidspunkt: 11. juni og 11. december.


Velkommen til Danmarks legatportal


Legatmidler.dk er Danmarks legatportal, hvor oplysninger om ALLE legater kan findes.

Det er oplysningerne fra bøgerne Vejviser til legater og fonde samt Legathåndbogen fra forlaget Billesø & Baltzer. Forlaget har gjort al legattekst søgbar på internettet.

Når man har fundet legater, hvor man kan komme i betragtning, kan legatoplysningerne med legatets kontaktadresse m.v. købes.

SØG ONLINE. Find alle legatoplysningerne her.

 

Vejviser til legater og fonde og Legat Håndbogen - I bogform eller edb-program på USB-stik til PC og MAC


Vejviser til legat og fonde og Legat Håndbogen

Af Per Billesø og Berit Jylling

Her er flere end 13.000 legater og fonde. Redaktionen udsender løbende korrekturbreve til tusindvis af legatbestyrelser, der opdaterer oplysningerne. Nu er oplysningerne til 2017 klar.

Søg i 12 emnegrupper, søg på ansøgningsfrister, søg på enkelte ord fra legattekst eller fra stikordsregistret. Du kender måske allerede bøgerne og USB'erne. Dem kan du købe her. Eller lån dem på biblioteket.