Indkøbskurv

  • 0
  • 0,00

Vis indkøbskurv

Aktuelt

Fru Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat

Legatet kan søges af efterkommere af skræddermester Poul Chr. Tafdrup og kancelliråd Th. Schwartz. Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående adresse. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Peter Sølling-Jørgensen, telefon 20 93 83 15.

Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. august. Uddelingstidspunkt: 26. oktober.


Tips

Ansøg ikke forgæves


Mange legatbestyrelser klager over, at de modtager ansøgninger, der slet ikke opfylder legatformålet, og derfor ikke kan komme i betragtning. Mange af disse ansøgninger er fotokopier eller edb-udskrevne standardansøgninger fra personer, der har fået "hjælp" fra forskellige sekretariater.

Derfor! Søg kun legater, der i formål og beskrivelse direkte angiver det område, der søges støtte til, og overvej om alle betingelser for at søge er opfyldt.

Hvis der anvendes særligt ansøgningsskema, så skriv til legatets adresse efter skemaet og vedlæg frankeret svarkuvert. Anfør legatets navn og det formål, der ansøges til, da mange bestyrelser administrerer flere legater. Vi har lavet nedenstående vejledning med forslag til ansøgningerning.

Kære fondsansøger

Vi håber, at denne lille beskrivelse sammen med Vejviserer til legater og fonde samt Legathåndbogen kan give dig en hjælpende hånd i dit arbejde med at søge fonde om støtte.

Det første skridt på vejen til realisering af et projekt, som du gerne vil søge støtte til, er forarbejdet. Som du kan se i Vejviseren, er der mange gode muligheder for at søge støtte til projekter hos fonde i Danmark og enkelte andre lande. Sandsynligheden for at modtage støtte forbedres væsentligt, hvis du bruger lidt tid på at forberede dig. Husk, at du skal kunne sælge dit projekt som en bedre modtager af støtte end alle de andre ansøgninger, som fondene modtager.

Husk derfor at give fonden så præcis en beskrivelse af projektet som muligt, uden at de skal gennemlæse alt for meget for at finde ud af, hvad dit projekt handler om, og hvad pengene skal bruges til.

Ansøgningsprocessen tager udgangspunkt i den måde fonde fungerer på. Fonde er selvejende institutioner, der er definerede ved deres formålsbeskrivelse (fundats). Alle fonde har en bestyrelse, og det er denne bestyrelse der har til opgave at sikre, at fondens formue bliver brugt/uddelt i overensstemmelse med formålsbeskrivelsen.

Derfor; selv om du skriver verdens bedste ansøgning med et fantastisk godt formål, så kan fondens bestyrelse ikke give dig pengene, hvis ikke det er inden for fondens formålsbeskrivelse. På samme måde er det vigtigt at overholde ansøgningsfrister, da de som regel er sat, så det passer med at bestyrelsen mødes og vurderer de indkomne ansøgninger.

Det er rigtig ærgerligt at bruge tid på at udarbejde en ansøgning, der ikke kommer i betragtning fordi der er mangler. Det er derfor en rigtig god idé at gennemlæse beskrivelsen af fonden i Vejviseren, og sikre dig at du har:

-     fondens formålsbeskrivelse

-     ansøgningsfrist

-     relevant dokumentation

-     opdaterede kontaktoplysninger

-     eventuelt ansøgningsskema

-     antal eksemplarer af ansøgning

Hvis ikke fonden selv har et ansøgningsskema, kan du benytte et af forlagets ansøgningsskemaer til inspiration. Vi har forsøgt at udarbejde et skema, der giver dig et realistisk indtryk af hvilke oplysninger, der bedst hjælper en fond til at forstå og vurdere din ansøgning. Vi har inkluderet de ting, der støtter en ansøgning, men der vil også for forskellige projekter være ting i skemaet, som ikke passer til dit projekt. En ansøgning om støtte til uddannelsesophold i udlandet vil indeholde beskrivelse og dokumenter der er meget forskellige fra en ansøgning om støtte til en teaterforestilling.


Vi har udarbejdet tre forskellige skemaer med forslag/inspiration, da kravene til ansøgningen som regel varierer i forhold til projektets størrelse.

Skema 1: Ansøgning til uddannelse og forbedring af økonomiske kår pdf-fil eller i Word

Skema 2: Ansøgning til et mindre projekt pdf-fil eller i Word

Skema 3: Ansøgning til et større projekt pdf-fil eller i Word

Husk også at læse beskrivelsen i Vejviseren for at se om netop den fond, du vælger at søge, har mere specifikke eller alternative krav til ansøgningen.

God arbejdslyst!

Mange venlige hilsner,
Mette Christiansen

Mette Christiansen Fundraising og redaktionen af Vejviser til legater og fonde/Legathåndbogen